مقالات و دانستنی‌ها

در این بخش مطالب و مقالاتی جدید که عمدتا از منابع معتبر بین المللی تهیه و ترجمه شده در زمینه ی بهداشت و نگهداری از دندان و معرفی خدمات جدید دندان پزشکی و همچنین مطالبی از بیشترین پرسش ها و دغدغه های روزمره دندانپزشکی تهیه و دسته بندی شده است. سعی ما ارایه مطالب و توضیحات ساده و غیر تخصصی که قابل درک برای مراجعین و عموم باشد.

در این بخش مطالب و مقالاتی جدید که عمدتا از منابع معتبر بین المللی تهیه و ترجمه شده در زمینه ی بهداشت و نگهداری از دندان و معرفی خدمات جدید دندان پزشکی و همچنین مطالبی از بیشترین پرسش ها و دغدغه های روزمره دندانپزشکی تهیه و دسته بندی شده است. سعی ما ارایه مطالب و توضیحات ساده و غیر تخصصی که قابل درک برای مراجعین و عموم باشد.

ایمپلنت فوری یا سریع چیست؟

زمان فیلم: 09:09 حجم فیلم: 10

ایمپلنت فوری دندان چیست؟ ایمپلنت یک روزه دندان امکان دارد؟ سریع ترین روش کاشت ایمپلنت دندان چیست؟

ایمپلنت فوری یا سریع چیست؟
همه چیز درباره ایمپلنت دندان
زیبایی دندان
ایمپلنت موفق دندان چه ویژگی هایی دارد؟