نمونه کارها

در این بخش . نمونه‌هایی از تصاویر قبل و بعد انواع درمان های ترمیمی و زیبایی، درمان ریشه ، ایمپلنت و راهکار های ابتکاری گروه تخصصی دندان پزشکان گاندی ارایه شده و می توان از زبان بیماران هم نکات جالبی را بدست آورد.