ویدئوهای علمی

عنوان فیلم: ایمپلنت فوری یا سریع چیست؟

زمان فیلم: 09:09 حجم فیلم: 10

ایمپلنت فوری دندان چیست؟ ایمپلنت یک روزه دندان امکان دارد؟ سریع ترین روش کاشت ایمپلنت دندان چیست؟